Liptovská Mara1 Lyžiarske stredisko Jasná2 Partizánska Ľupča3 Liptovské Sliače - folklór4 Dúbrava5 Galovany6 Gôtovany - zátoka7 Svätý Kríž - drevený artikulárny evanjelický kostol8 Lazisko9 Liptovské Kľačany10 Ľubeľa11 Malatíny12 Pavčina Lehota13 Vlachy14
8. augusta 2018 / Liptovské Sliače

Informovanie a publicita IROP


(Klikni pre zväčšenie).30. júla 2018 / Liptovské Sliače

Informačný materiál stratégie CLLD - Tvoríme rozvoj Stredného Liptova

Stredný Liptov Bulletín18.-19. jún 2018 / ČR – MAS Buchlov, MAS Region Haná

Odborná zahraničná exkurzia do ČR – MAS Buchlov, MAS Region Haná

Správa z exkurzie

Fotodokumentácia z exkurzie3.5.2018 / Malatíny

Systém ITMS2014+ v podmienkach PRV 2014 – 2020 a IROP 2014 – 2020 vo vzťahu k implementácii stratégie CLLD - prezentácia

Prezentácia MAS Stredný Liptov 3.5.2018

Fotodokumentácia zo seminára
26.4.2018 / Liptovské Sliače

Systém ITMS2014+ v podmienkach PRV 2014 – 2020 a IROP 2014 – 2020 vo vzťahu k implementácii stratégie CLLD


(Klikni pre zväčšenie).

Pozvánka vo formáte Word
13.4.2018 / Liptovské Sliače

Prevádzkové náklady MAS Stredný Liptov


(Klikni pre zväčšenie).18.1.2018 / Liptovské Sliače

Otvorenie kancelárie MAS Stredný Liptov

V Liptovských Sliačoch sa dňa 18.01.2018 uskutočnil seminár „Stratégia Tvoríme rozvoj Stredného Liptova, oživenie, informovanie“ a Valné zhromaždenie Občianskeho združenia Stredný Liptov. Podujatia sa zúčastnilo 34 obyvateľov regiónu. Súčasťou seminára bolo otvorenie kancelárie MAS, ktorá sa nachádza v priestoroch obecného úradu v Liptovských Sliačoch. Príhovory predniesli hostiteľ podujatia Mgr. Milan Frič, starosta obe Liptovské Sliače, predseda združenia pán Ľubomír Frič, starosta obce Partizánska Ľupča a za Regionálnu anténu NSRV SR Žilinského kraja PhDr. Mgr. Jozef Mikyška, ktorí následne prestrihli pásku. Kanceláriu požehnal správca farnosti Mgr. Ján Budzák.
Seminár bol zameraný na oživenie a informovanie členov občianskeho združenia a obyvateľov regiónu Stredný Liptov o stratégii rozvoja Stredného Liptova.
Na úvod Ing. Miroslav Jánošík informoval o činnosti a úlohách Národnej sieti rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Regionálnej anténe pre Žilinský kraj.
Ďalšiu časť seminára viedol manažér združenia Ing. Miroslav Hanula. Témou bol: miestny rozvoj vedený komunitou -CLLD a metóda LEADER v podmienkach Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, význam MAS Stredný Liptov pre región, stratégia Tvoríme rozvoj stredného Liptova, implementácia a akčný plán stratégie rozvoja územia.
Nasledovala diskusia, zhrnutia a záver seminára. Po jeho skončení sa ešte uskutočnilo Valné zhromaždenie Občianskeho združenia Stredný Liptov.
Získaním štatútu MAS dostalo OZ Stredný Liptov možnosť čerpania dotácií zo zdrojov EÚ na rozvoj regiónu. Celkové zdroje projektu na 3 roky sú 1 154 275 Eur, z toho nenávratný finančný príspevok je 877 183 Eur a vlastné zdroje 277 092 Eur. Finančné zdroje budú použité na 24 projektov v rámci regiónu Stredný Liptov, konkrétne na pomoc mladým poľnohospodárom, malým a stredným podnikateľom a na investície do infraštruktúry obcí. Získaná dotácia je plánovaná na opatrenia Programu rozvoja vidieka 2014-2020 vo výške 438 620 Eur, na aktivity Integrovaného regionálneho operačného programu 292 365 Eur, na prevádzku kancelárie MAS 124 267 Eur a na animácie a oživenie MAS 21 930 Eur. V kancelárii MAS budú zamestnaní traja zamestnanci, manažér na celý úväzok, ekonomický a administratívny pracovník na polovičný úväzok. Všetky údaje a kontakty sú na www.strednyliptov.sk.

Fotky (autor: A. Kočibalová)

Prezentácia

MAS Stredný Liptov / www.teraz.sk
17. - 20. 8. 2017 / Nitra

Občianske združenie Stredný Liptov na AGROKOMPLEXE 2017

V dňoch 17. až 20. augusta 2017 sa opäť otvorili brány NÁRODNÉHO VÝSTAVISKA v Nitre. Poľnohospodársky a potravinársky veľtrh priniesol zábavu, potešenie aj množstvo odborných a kultúrnych podujatí. Agrokomplex 2017 bol iný ako tie predošlé. Podujatie sa orientovalo na program pre všetky vekové kategórie a tak si prišli na svoje celé rodiny, nezabudlo sa ani na odbornú verejnosť. V jednotlivých pavilónoch bolo možno vidieť výstavy: Cestujeme slovenským vidiekom, Národná výstava hospodárskych zvierat, Gazdovský dvor, Slovenská dojná ovca, Dni poľa, Zelenina a ovocie roka, Farmárske trhy, COOP EXPO, Torta roka 2017 a iné. V areáli výstavy bolo množstvo atrakcií, sprievodných podujatí, súťaží a taktiež bohatý kultúrny program. V pavilóne M2 bola spoločná expozícia Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky, kde sa prezentovali jednotlivé regióny Slovenska. Žilinský región reprezentovalo aj Občianske združenie Stredný Liptov. Krásy a zaujímavosti tejto časti Liptova priblížila návštevníkom výstava, ktorú pripravil Miroslav Hanula, manažér združenia. V pavilóne M2 bol aj samostatný kultúrny program, ktorý pripravila Národná sieť rozvoja vidieka, kde sa predstavili folklórne a hudobné skupiny všetkých vekových kategórií. Za Stredný Liptov vo štvrtok 17.8. vystúpila folklórna spevácka skupina Salatín, ktorá pracuje pri MO Jednoty dôchodcov Slovenska Liptovské Sliače. Zaspievali v krásnych sliačanských krojoch doprevádzaní heligónkou. Po vystúpení pohostili vystavovateľov aj návštevníkov tradičnými jedlami, ktoré si doma na túto príležitosť pripravili. V priebehu výstavy sa v sobotu 19.8.2016 konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov 7. ročníka súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2017“. Súťažilo sa v siedmich kategóriách, pričom OZ Stredný Liptov zvíťazilo v štyroch z nich, raz obsadilo 3., 4., a 5. miesto. Zoznam kategórií, umiestnenie OZ Stredný Liptov, názov a autorka fotografie: Naša príroda (1. miesto, Dedinka v údolí, Anna Kočibalová), Naši ľudia (1. miesto, Zemepáni so sliačanskou chriapou, Anna Kočibalová), Naše tradície (1. miesto, Sliačanský furman, Nikola Škutová), Naša budúcnosť (4. miesto, Sliačanskí kupači, Anna Kočibalová), Naše „naj“ (5. miesto, Krížová cesta na Skálí, Anna Kočibalová), Život v našej MAS/VSP (1. miesto, Sadenie mája, Anna Kočibalová) a Naše kroje (3. miesto, Vitajte v Liptovských Sliačoch, Anna Kočibalová). Viac na http://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1410 Najúspešnejších fotografov oceňovala ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná.

Fotky18. – 21.8.2016 / Nitra

Občianske združenie Stredný Liptov na výstave AGROKOMPEX 2016

V dňoch 18. – 21.8.2016 v Nitre sa uskutočnil 43. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2016. Na otvorení výstavy sa tohto roku zúčastnili všetci traja najvyšší ústavní činitelia – prezident Andrej Kiska, premiér Robert Fico a predseda parlamentu Andrej Danko a tiež ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Výstava Agrokomplex 2016 bola opäť najväčším podujatím svojho druhu na Slovensku. Už tradične ju sprevádzali výstavy, ktoré svojimi expozíciami prezentujú všetky sféry odvetví poľnohospodárstva a potravinárstva. Prehliadky toho najlepšieho z celého Slovenska si aj tento rok prišli pozrieť masy návštevníkov - viac ako 110 000 ľudí, spokojných bolo viac ako 600 vystavovateľov, V spoločnej expozícii Národnej siete rozvoja vidieka SR v pavilóne M1 sa prezentovali všetky kraje Slovenska, Žilinský kraj reprezentovali regióny Terchová, Turiec a Stredný Liptov. Za OZ Stredný Liptov účasť na výstave pripravili a realizovali Miroslav Hanula a Jozef Mikyska. V rámci kultúrneho programu sa predstavili rôzne folklórne a hudobné skupiny všetkých vekových kategórií. Za Stredný Liptov vo štvrtok 18.8. výstavu spestrila svojím programom spevácka skupina Salatín, ktorá pracuje pri MO JDS Liptovské Sliače. Okrem spevu pohostili vystavovateľov aj návštevníkov tradičnými jedlami, ktoré doma pripravili, čo malo popri speve a krásnych krojoch veľký ohlas. V priebehu výstavy sa dňa 18.8.2016 konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov 6. ročníka súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2016“. Súťažilo sa v šiestich kategóriách: Naša príroda, Naši ľudia, Naše tradície, Naša budúcnosť, Naše „naj“ a Život v našej MAS/VSP. OZ Stredný Liptov poslalo fotografie do všetkých kategórií, pričom obsadilo 6., 5., 3 krát 4. a prvé miesto. Zvíťazila fotografia Sliačanskí gazdovia v kategórii Naši ľudia, ktorej autorkou je Anna Kočibalová.

Fotky12.7.2016

OZ Stredný Liptov získalo NFP: Opatrenie č: 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, 19. 1 Prípravná podpora, Návrh stratégie rozvoja územia.

www.apa.sk


(Klikni pre zväčšenie).13. – 14.5.2016 / Trenčín

Občianske združenie Stredný Liptov sa v dňoch 13. – 14.5.2016 predstavilo na 5. ročníku výstavy cestovného ruchu regiónov v areáli Expo Center Trenčín. O našu expozíciu a propagačné materiály bol zo strany návštevníkov pomerne veľký záujem. Krásy a zaujímavosti Stredného Liptova prezentovali manažér OZ Miroslav Hanula a Jozef Mikyška. Záštitu nad výstavou prevzal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Roman Brecely. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili – veľvyslankyňa Slovinskej Republiky na Slovensku Bernarda Gradišnik, obchodný radca ČR v Bratislave Jaroslav Kalfiřt, poslanec NR SR a predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, hejtman Zlínskeho kraja Stanislav Mišák, podpredseda Žilinského samosprávneho kraja Jozef Štrba a ďalší vážení hostia. Výstava ukázala návštevníkom, koľko krás sa nachádza na Slovensku a v Českej republike. Svojich zástupcov na trenčianskom výstavisku mali aj Bosna a Hercegovina, Chorvátsko a Slovinsko. Súbežne s výstavou Region Tour Expo prebiehali aj ďalšie tri podujatia – 4. ročník celoslovenskej cukrárskej výstavy TORTY & SVET PEČENIA, 1. ročník výstavy slovenských potravinárskych a nepotravinárskych výrobkov CHUŤ SLOVENSKA a prezentácia Ľudových umeleckých remesiel. Celkove sa predstavilo 165 subjektov, ktorých ponuku si prišlo pozrieť 5 266 návštevníkov.

Text a fotky M. Hanula14.3.2016 / Partizánska Ľupča

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydalo vo vzťahu k projektovému zámeru MAS Stredný Liptov pozitívnu hodnotiacu správu.