• Liptovská Mara
 • Lyžiarske stredisko Jasná
 • Partizánska Ľupča
 • Liptovské Sliače - folklór
 • Dúbrava
 • Galovany
 • Gôtovany - zátoka
 • Svätý Kríž - drevený artikulárny evanjelický kostol
 • Lazisko
 • Liptovské Kľačany
 • Ľubeľa
 • Malatíny
 • jquery carousel
 • Vlachy
Liptovská Mara1 Lyžiarske stredisko Jasná2 Partizánska Ľupča3 Liptovské Sliače - folklór4 Dúbrava5 Galovany6 Gôtovanská zátoka7 Svätý Kríž - drevený artikulárny evanjelický kostol8 Lazisko9 Liptovské Kľačany10 Ľubeľa11 Malatíny12 Pavčina Lehota13 Vlachy14
19.1.2024 / Liptovské Sliače

Projekt: Podpora podnikania a inovácií vo firme TRIN Partners, s.r.o.

Cieľ: 5.1.1 – Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita A1 – Podpora podnikania a inovácií


(Klikni pre zväčšenie).19.1.2024 / Liptovské Sliače

Projekt: Výmena okien a výstavba rampy kultúrneho domu v obci Vlachy

Cieľ: Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Prijímateľ: Obec Vlachy, MAS OZ Stredný Liptov


(Klikni pre zväčšenie).19.1.2024 / Liptovské Sliače

Projekt: Prevádzkové náklady a oživenie MAS OZ Stredný Liptov PRV 3

Cieľ: Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Prijímateľ: MAS OZ Stredný Liptov


(Klikni pre zväčšenie).19.1.2024 / Liptovské Sliače

Projekt: Múzeum Obce Partizánska Ľupča

Cieľ: Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Prijímateľ: Obec Partizánska Ľupča, MAS OZ Stredný Liptov


(Klikni pre zväčšenie).22.8.2023 / Liptovské Sliače

Projekt: Inovácia technológie a podpora zamestnanosti vo firme KWE s.r.o.

Cieľ: 5.1.1 – Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita A1 – Podpora podnikania a inovácií


(Klikni pre zväčšenie).22.8.2023 / Liptovské Sliače

Projekt: Podpora podnikania a inovácií vo firme JM Investing, s.r.o.

Cieľ: 5.1.1 – Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita A1 – Podpora podnikania a inovácií


(Klikni pre zväčšenie).8.8.2023 / Liptovské Sliače

6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Detské ihrisko v obci Galovany


(Klikni pre zväčšenie).8.8.2023 / Liptovské Sliače

6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Detské ihrisko v obci Lazisko


(Klikni pre zväčšenie).9.3.2023 / Liptovské Sliače

Informácia o aktualizácii výzvy IROP – CLLD - Q339 – 511 - 003


(Klikni pre zväčšenie).(Klikni pre zväčšenie).

Inofrmácia o aktualizácii výzvy5.10.2022 / Liptovské Sliače

6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Stavebné úpravy zvonice v Malatínách


(Klikni pre zväčšenie).5.10.2022 / Liptovské Sliače

6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Výstavba športoviska v Obci Gôtovany


(Klikni pre zväčšenie).11.3.2022 / Liptovské Sliače

Program rozvoja vidieka 2014-2020

Výstavba chodníka v obci Liptovské Sliače – SO1 a SO2

Kód projektu: 309070Y997


(Klikni pre zväčšenie).16.11.2021 / Liptovské Sliače

Program rozvoja vidieka 2014-2020

Názov projektu: Zlepšenie vzhľadu obce – tvorba pešej zóny v obci Ľubeľa

Kód projektu: NFP309070Y549


(Klikni pre zväčšenie).

Stiahnuť článok v PDF


(Klikni pre zväčšenie).
29.6.2021 / Liptovské Sliače

Projekty IROP Aktivita A1 – Podpora podnikania a inovácií


(Klikni pre zväčšenie).4.6.2021 / Liptovské Sliače

Program rozvoja vidieka 2014-2020

Názov projektu: Rekonštrukcia – stavebné úpravy mosta cez vodný tok
Dúbravka v rámci protipovodňových opatrení
Kód projektu:NFP309070Y164

(Klikni pre zväčšenie).9.4.2021 / Liptovské Sliače

Projekty IROP Aktivita A1 – Podpora podnikania a inovácií


(Klikni pre zväčšenie).


(Klikni pre zväčšenie).


(Klikni pre zväčšenie).

16.11.2020 / Liptovské Sliače

Informovanie a publicita

MAS OZ Stredný Liptov má už schválené prvé projekty - článok v regionálnych novinách13.10.2020 / Liptovské Sliače
Výstavba chodníkov v Obci Liptovské Kľačany


(Klikni pre zväčšenie).

PDF
11.8.2020 / Liptovské Sliače

Informovanie a publicita IROP


(Klikni pre zväčšenie).4.4.2020 / Liptovské Sliače

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Miestne akčné skupiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19

 • Predĺženie niektorých lehôt súvisiacich s administrovaním žiadostí a zmlúv o poskytnutí NFP.
 • Predĺženie niektorých lehôt a ďalšie odporúčania pre MAS.
 • Úprava niektorých povinností súvisiacich s obstarávaním tovarov, služieb a prác.
V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou Covid - 19 PPA vydáva usmernenie pre MAS, ktorým zavádza zmierňujúce opatrenie pre implementáciu programu.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Usmernenie PPA pre MAS_COVID-19 (docx, 22.41 Kb, 734x)

Zdroj3. – 7. júla 2019 / Liptovské Sliače

Odborná exkurzia GAL Consorzio Lunigiana, Toskánsko, Taliansko Rozvoja vidieka a príklady dobrej praxe s podporou MAS - EÚ

Správa z odbornej exkurzie
(Klikni pre zobrazenie).

Fotodokumentácia z odbornej exkurzie
(Klikni pre zobazenie fotodokumentácie).4.12.2018 / Liptovské Sliače

Informovanie a publicita PRV


(Klikni pre zväčšenie).

Informovanie a publicita PRV


(Klikni pre zväčšenie).

Informovanie a publicita IROP


(Klikni pre zväčšenie).13. novembra 2018 / Liptovské Sliače

Seminár "Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (PRV 2014-2020), Žiadosť o príspevok (IROP 2014-2020)",15.11.2018 o 10,00 hod., MAGURA VILLAGE, MALATÍNY

Pozvánka
(Klikni pre zobrazenie pozvánky).

Prezentácia
(Klikni pre zobrazenie prezentácie).

Fotodokumentácia
(Klikni pre zobazenie fotogalérie).21. augusta 2018 / Liptovské Sliače

Občianske združenie Stredný Liptov na AGROKOMPLEXE 2018

AGROKOMPLEX je výnimočná medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava, ktorá sa na nitrianskom Národnom Výstavisku ....

8. augusta 2018 / Liptovské Sliače

Informovanie a publicita IROP


(Klikni pre zväčšenie).30. júla 2018 / Liptovské Sliače

Informačný materiál stratégie CLLD - Tvoríme rozvoj Stredného Liptova

Stredný Liptov Bulletín18.-19. jún 2018 / ČR – MAS Buchlov, MAS Region Haná

Odborná zahraničná exkurzia do ČR – MAS Buchlov, MAS Region Haná

Správa z exkurzie

Fotodokumentácia z exkurzie3.5.2018 / Malatíny

Systém ITMS2014+ v podmienkach PRV 2014 – 2020 a IROP 2014 – 2020 vo vzťahu k implementácii stratégie CLLD - prezentácia

Prezentácia MAS Stredný Liptov 3.5.2018

Fotodokumentácia zo seminára
26.4.2018 / Liptovské Sliače

Systém ITMS2014+ v podmienkach PRV 2014 – 2020 a IROP 2014 – 2020 vo vzťahu k implementácii stratégie CLLD


(Klikni pre zväčšenie).
13.4.2018 / Liptovské Sliače

Prevádzkové náklady MAS Stredný Liptov


(Klikni pre zväčšenie).18.1.2018 / Liptovské Sliače

Otvorenie kancelárie MAS Stredný Liptov

V Liptovských Sliačoch sa dňa 18.01.2018 uskutočnil seminár „Stratégia Tvoríme rozvoj Stredného Liptova...

17. - 20. 8. 2017 / Nitra

Občianske združenie Stredný Liptov na AGROKOMPLEXE 2017

V dňoch 17. až 20. augusta 2017 sa opäť otvorili brány NÁRODNÉHO VÝSTAVISKA v Nitre...

18. – 21.8.2016 / Nitra

Občianske združenie Stredný Liptov na výstave AGROKOMPEX 2016

V dňoch 18. – 21.8.2016 v Nitre sa uskutočnil 43. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2016...

12.7.2016

OZ Stredný Liptov získalo NFP: Opatrenie č: 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, 19. 1 Prípravná podpora, Návrh stratégie rozvoja územia.

www.apa.sk


(Klikni pre zväčšenie).13. – 14.5.2016 / Trenčín

Občianske združenie Stredný Liptov sa v dňoch 13. – 14.5.2016 predstavilo na 5. ročníku výstavy cestovného ruchu regiónov v areáli Expo Center Trenčín...

14.3.2016 / Partizánska Ľupča

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydalo vo vzťahu k projektovému zámeru MAS Stredný Liptov pozitívnu hodnotiacu správu.